HomeKit Zones, ruimten en commando's

In HomeKit kan je de accessoires plaatsen in ruimten. Deze ruimten kan je vervolgens plaatsen in zones.
Zo kan je het commando "Schakel alle lampen op de bovenverdieping uit" geven bijvoorbeeld.

Het plaatsen van een ruimte in een zone werkt als volgt:
1 Open de HomeKit app en kies "Kamers"
2 Tik rechtsboven op "Wijzig", de aanwezige accessoires en scenes gaan schudden.
3 Naast de ruimte naam staat een >, tik daar op.
4 Tik op "Zones" en kies de gewenste zone. Indien geen zones zijn gedefinieerd kan je een zone aanmaken.

Ruimten kunnen in meerdere zones voorkomen. Bijvoorbeeld een kinderslaapkamer kan in de zone "kinderkamers" én "bovenverdieping" geplaatst worden.

Reacties

 • In HomeKit you can add the accessories to rooms. These rooms can then be added to zones.
  Then you can give the "Disable all lights on the first floor" command, for example.

  This is how you add rooms to zones:
  1 Open the Home app and select "Rooms"
  2 Tap "Change" at the top right, available accessories and scenes will start shaking.
  3 Next to the space name you find a >, tap it.
  4 Tap "Zones" and select the desired zone. If no zones are defined, you can create a zone.

  Rooms can occur in multiple zones. For example, a children's bedroom can be placed in the "children's rooms" and "first floor" zone.
Log In of Registreer om te reageren.