Password too short/Wachtwoord te kort - Password change enduser / Wachtwoord wijzigen eindgebruiker

Maarten HemkerMaarten Hemker xxter medewerker
March 2019 aangepast in Algemeen
Het is mogelijk dat gebruikers die recentelijk de xxter app hebben geüpdatet de melding krijgen "wachtwoord te kort". In dat geval is het noodzakelijk om het wachtwoord aan te passen, zodat deze voldoet aan de minimale security eisen. Gebruikers waarvan een tijd geleden hun account is aangemaakt, hebben destijds een te eenvoudig wachtwoord kunnen instellen. Om veiligheidsredenen vragen wij nu het wachtwoord te versterken. In de bijlage vind je een korte instructie hiervoor.

--------------------------
Users that have recently updated the xxter app could receive the notice "password too short". In this case, it is necessary to change the password to make sure it complies to the minimal security requirements. User accounts that have been created quite some time ago, have been able to use a password that is too simple. For security reasons we ask you to strengthen the password. In the attachment you will find a short instruction how to do this.
Log In of Registreer om te reageren.