Aanwezigheidssimulatie - Unit instellingen

Freddy van GeelFreddy van Geel xxter medewerker
In de xxter unit kan de aanwezigheidssimulatie worden gestart, gestopt en de opname gestart.
Log hiervoor in op de unit en ga via het menu naar "Simulatie"

Via de knoppen bovenaan kan vervolgens worden gekozen voor de 3 modi van de simulatie.

De xxter unit zal na het drukken op "Opnemen" starten met het opnemen van telegrammen, met een maximum van 1000 telegrammen per dag.
De opname zal de eerder opgenomen telegrammen overschrijven, en afpelen op dezelfde dag als werd opgenomen.
Dat wil bijvoorbeeld zeggen; Op maandag staat de unit op opnemen, om 20:12 gaat een element aan en om 20:50 uit. De week er na staat de unit op maandag op afspelen en zal weer om 20:12 gaat het element aan en om 20:50 uit.
De opname gebeurt per weekdag en overschrijft bij opname de vorige weekdag.

Deze instelling bepaalt de keuzemogelijkheid van de instellingen in de app. Als de unit staat op "Opnemen" zal de keuze zijn; "Opnemen" of "Afspelen". Staat de unit op "Stop" dan zal de keuze zijn; "Stop" of "Afspelen", waarbij niet continue wordt opgenomen, maar steeds dezelfde telegrammen worden afgespeeld.

Via de link "Exporteren van opgenomen telegrammen" kan een CSV file worden gegenereerd met de opgenomen telegrammen.

Via de link "Legen van opgenomen telegrammen" kan de aanwezigheidssimulatie reset worden, waarna de opname opnieuw gestart dient te worden.

In de unit kan de gebruiker eveneens aanvinken welke elementen worden opgenomen in de aanwezigheidssimulatie.

Log In of Registreer om te reageren.